Kereskedő adatai

Tárhely szolgáltató

WebSupport s.r.o.

Staré grunty 12
841 04 Bratislava (Pozsony)
Szlovákia

Cégjegyzékszám: 36 421 928
Közösségi adószám: SK2021869234
Bejegyezve: Bratislava I. kerületi bíróság cégjegyzékében
Iratszám: 63270/B

Tárhely szolgáltató weboldala: https://www.webonic.hu

Adatkezelési és -feldolgozási nyilatkozat

Horváth-Szemán Tímea e.v.-tól azon ügyfelei részére, akiknek Horváth-Szemán Tímea e.v. a honlapon feltüntetett termékeket értékesíti

 

Verzió: 1.01 Dátum: 2018-05-17

 

Körülmények: miért születik e nyilatkozat?

1.Horváth-Szemán Tímea e.v. nyilatkozata

1.1 Milyen személyes adatokat kezel vagy dolgoz fel Horváth-Szemán Tímea e.v.?

1.2 Mi az adatkezelés célja?

1.3 Mi az adatkezelés jogalapja?

1.4 Mi az adatkezelés időtartama?

1.5 Milyen biztonsági intézkedéseket tesz Horváth-Szemán Tímea e.v. az adatok védelme érdekében?

1.6 Az adatkezelés és adatfeldolgozás helye

1.7 Milyen jogokat biztosít Horváth-Szemán Tímea e.v. a személyes adatok kezelésével kapcsolatban?

1.8 Mit tesz Horváth-Szemán Tímea e.v., ha adatvédelmi incidens következik be?

1.9 A jogi környezet

 

Körülmények: miért születik e nyilatkozat?

Horváth-Szemán Tímea e.v. (székhely: 2527 Máriahalom, Pataksor utca 7., adószám: 67809569-1-31) és az ügyfelei között szerződések köttettek. Ezen szerződések teljesítése során Horváth-Szemán Tímea e.v. az ügyfelei bizonyos személyes adataihoz hozzáfér, hiszen ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. Horváth-Szemán Tímea e.v. ezen helyzet miatt az EU-ban és Magyarországon hatályos adatvédelmi jogszabályokban definiált szerepköröket testesít meg: “adatkezelő” és “adatfeldolgozó” is lehet. Ezen szerepköreiből adódóan adja ki Horváth-Szemán Tímea e.v. ezt a nyilatkozatot.

Horváth-Szemán Tímea e.v. ezen nyilatkozattal rögzít pár tényt ezzel kapcsolatban, emellett e nyilatkozat operatívan az együttműködést érdemben nem érinti.

1. Horváth-Szemán Tímea e.v. nyilatkozata:

Horváth-Szemán Tímea aláírásra jogosult személyeként az alábbi nyilatkozatot teszem:

1.1 Milyen személyes adatokat kezel vagy dolgoz fel Horváth-Szemán Tímea e.v.?

Horváth-Szemán Tímea e.v a következő személyes adatokat kezeli és dolgozza fel:

– keresztnév;

– vezetéknév;

– cégnév;

– ország;

– lakcím (utca, házszám);

– város;

– megye;

– irányítószám;

– telefonszám;

– e-mail cím.

1.2 Mi az adatkezelés célja?

 • Keresztnév – kötelezően kitöltendő – célja: a szerződés teljesítése, a vásárolt termék megfelelő személy részére történő kézbesítése;
 • Vezetéknév – kötelezően kitöltendő – célja: a szerződés teljesítése, a vásárolt termék megfelelő személy részére történő kézbesítése;
 • Cégnév – nem kötelezően kitöltendő – célja: a szerződés teljesítése, a vásárolt termék kézbesítése;
 • Ország – kötelezően kitöltendő – célja: a szerződés teljesítése, a vásárolt termék megfelelő országba történő kézbesítése;
 • Lakcím (utca, házszám) – kötelezően kitöltendő – célja: a szerződés teljesítése, a vásárolt termék megfelelő lakcímre történő kézbesítése;
 • Város – kötelezően kitöltendő – célja: a szerződés teljesítése, a vásárolt termék megfelelő városba történő kézbesítése;
 • Megye – kötelezően kitöltendő – célja: a szerződés teljesítése, a vásárolt termék megfelelő megyébe történő kézbesítése;
 • Irányítószám – kötelezően kitöltendő – célja: a szerződés teljesítése, a vásárolt termék megfelelő lakcímre történő kézbesítése;
 • Telefonszám – kötelezően kitöltendő – célja: a szerződés teljesítése, a vásárlóval történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, a vásárolt termék kézbesítésekor történő egyeztetés;
 • E-mail cím – kötelezően kitöltendő – célja: a szerződés teljesítése, a vásárlóval történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, a vásárolt termék kézbesítésekor történő egyeztetés.

A fent felsorolt adatok kezelésének további célja a szállítás mellett, a vásárló és az adóhivatal felé történő számlaadási kötelezettség teljesítése.

1.3 Mi az adatkezelés jogalapja?

Szerződéses kötelezettség, amely létrejött Horváth-Szemán Tímea e.v. és az ügyfél között a vásárlás révén.

1.4 Mi az adatkezelés időtartama?

A rendszerből a vásárlást követő 2 év múlva Horváth-Szemán Tímea e.v. törli az adatokat. Kivételt képeznek azok az esetek, ahol az ügyfél írásban kéri adatainak korábbi törlését.

1.5 Milyen biztonsági intézkedéseket tesz Horváth-Szemán Tímea e.v. az adatok védelme érdekében?

 • Horváth-Szemán Tímea e.v. az ügyfelekkel való kommunikáció során felhasználónévvel és jelszóval védett e-mail fiókot alkalmaz. A vásárláshoz bekért adatokat a weboldalhoz kapcsolódó, szintén felhasználónévvel, jelszóval védett adatbázisban tárolja.

Horváth-Szemán Tímea e.v. rendelkezik folyamatokkal és belső szabályozásokkal, amelyek a fenti jogszabályok megfeleléséhez kellenek, és folyamatosan bővíti, fejleszti is ezeket.

Egyéb megjegyzés a biztonságos adatkezelésről: Horváth-Szemán Tímea e.v. felhívja a figyelmet arra, hogy az e-mail az esetek egy részében nem titkosított kommunikációs csatorna, így Horváth-Szemán Tímea e.v. és az ügyfelei, illetve más levelezőpartnerei közötti úton az e-mailben küldött adatokat nyilvánosságra hozott adatnak lehet tekinteni, – kivéve, ha titkosított (pl. jelszavas word, zip, pdf, stb.) mellékletben utazik az információ, vagy maga a levél titkosított (S/MIME, PGP, GPG stb.).

1.6 Az adatkezelés és adatfeldolgozás helye

Nem történik adatkezelés és adatfeldolgozás EU-n kívüli országban. Az adatkezelés és adatfeldolgozás helye: Magyarország.

1.7 Milyen jogokat biztosít Horváth-Szemán Tímea e.v. a személyes adatok kezelésével kapcsolatban?

A 2018. május 25-től életbe lépő GDPR szabályozás kapcsán a magánszemélyeket a személyes adatok védelme kapcsán a következő jogok illetik meg, amelyeket Horváth-Szemán Tímea e.v. biztosít minden ügyfele számára:

 • az előzetes tájékozódáshoz való jog, amely azt jelenti, hogy pontos tájékoztatást kell kapnia az érintett magánszemélynek, hogy mi az adatkezelés célja, Horváth-Szemán Tímea e.v. hogyan kezeli az adatokat, és kik férhetnek hozzá;
 • a hozzáféréshez való jog, amely azt jelenti, hogy az érintett magánszemélynek joga van arra, hogy Horváth-Szemán Tímea e.v. által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, valamint ellenőrizze, hogy Horváth-Szemán Tímea e.v. milyen adatot tart nyilván róla. Egy átlagos adatigénylés esetén a tájékoztatásért Horváth-Szemán Tímea e.v. nem számolhat fel külön díjat;
 • a helyesbítéshez való jog, mely szerint az érintett kérésére Horváth-Szemán Tímea e.v. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a kérelmezőre vonatkozó pontatlan személyes adatokat;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog, amely azt jelenti, hogy az érintett magánszemély saját személyes adatainak felhasználását korlátozhatja, megszabhatja, hogy adataihoz ki férhet hozzá és milyen körülmények között;
 • a törléshez való jog, amely azt jelenti, hogy az érintett magánszemély személyes adatait töröltetheti.

1.8 Mit tesz Horváth-Szemán Tímea e.v. ha adatvédelmi incidens következik be?

Horváth-Szemán Tímea e.v. a jogszabályoknak megfelelően az incidenst bejelenti a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben mindenképp, és más indokolt esetben pedig a megrendelőit / ügyfeleit / vásárlóit is tájékoztatja róla.

1.9 A jogi környezet

 • A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • A 2016/679/EU rendelet.