Vállalkozás adatai

A webáruház használata: regisztráció, bejelentkezés, kijelentkezés

A vásárlás során Önnek lehetősége van áruházunkban történő regisztrációra, mely az Ön adatainak eltárolását és kezelését jelenti. A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag a leadott rendelések feldolgozása, kézbesítése céljából használjuk fel.

A webáruházunkba történő regisztrációval Ön tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntességen alapul, hozzájárulását önként és határozatlan időre adja azzal a feltétellel, hogy írásos formában a webáruház üzemeltetőjétől azt bármikor visszavonhatja. Személyes adataiban történő változás esetén lehetősége van bejelentkezést követően azokat módosítani.

Regisztrációt követően Önnek a belépéshez elegendő a felhasználó nevét, e-mail címét és jelszavát megadnia, majd a bejelentkezés gombra történő kattintást követően a webáruház azonosítja Önt, megkezdheti a vásárlást.

Lehetősége van arra is, hogy webáruházunkban regisztráció nélkül vásároljon. Ebben az esetben a megrendelés feldolgozásához illetve teljesítéséhez a webáruház bekéri a szükséges személyes adatokat, melyeket kizárólag a teljesítéshez használ fel a webáruház üzemeltetője.

A vásárlás végeztével kérjük, hogy biztonsági okokból jelentkezzen ki a webáruházunkból. A kijelentkezéssel megakadályozza, hogy bárki az Ön nevében termékeket rendeljen illetve vásároljon meg.

Rendelések feldolgozása

A webáruházban leadott megrendelések 1 munkanapon belül feldolgozásra kerülnek.

A vásárlás megerősítéséről a webáruház visszaigazoló e-mailt küld a vásárlónak.

A feldolgozás utolsó folyamata a postai csomagfeladás.

Szállítási feltételek és díjak

Webáruházunk a Magyar Posta Zrt. postai csomagküldő szolgáltatását igénybe véve juttatja el Vásárlóihoz a megrendelt termékeket.

Személyes átvételre előre egyeztetett időpontban/helyszínen van lehetőség.

A postai úton kézbesített csomagok sikeres kézbesítéséért a vállalkozó nem vállalja a felelősséget, azonban igyekszik segíteni a vásárlót a probléma okának kiderítésében.

A vállalkozó kötelessége a megvásárolt termékeket gondosan becsomagolni, ezzel biztosítva a termék sértetlen kézbesítését.

A szállítási költség Magyarország egész területén díjmentes.

Várható szállítási idő: 2-3 munkanap

Külföldi címre történő szállítás esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a szállítási díj egyeztetésével kapcsolatban.

Termék árak

A webáruházban feltüntetett eladási árak forintban vannak megadva.

A termékeket AAM 0% ÁFA adókulccsal értékesítjük

A vállalkozó az árváltoztatás jogát fenntartja, rendeléskor azt az árat vesszük figyelembe, amely a rendelés pillanatában a honlapon szerepel.

Az esetleges elírásokból eredő károkért vállalkozásunk nem vállal felelősséget.

Fizetés

A webáruházunk kétféle fizetési módot biztosít Önnek:

1) Baki átutalás (előre utalás): A fizetést netbankján keresztül, vagy a szabványos átutalási megbízással teheti meg. Minden esetben a számlaszám és a vásárláskor kapott megerősítő e-mailben szereplő megrendelésszám pontos kitöltésére kell odafigyelnie. Az átutalt összeg jóváírását követően postázzuk a rendelését.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha vásárlás megerősítésétől számított 8 napon belül nem érkezik meg átutalása, vásárlási szándékát érvénytelennek tekintjük.

Az átutaláshoz szükséges adatok:

  • Cégnév: Horváth-Szemán Tímea e.v.
  • Székhely:2527 Máriahalom, Pataksor utca 7.
  • Bankszámlaszám: 11600006-00000000-39426095
  • Bank: Erste Bank

2) Online bankkártyás fizetés: lehetősége van bankkártyával / hitelkártyával is fizetni webáruházunkban. A fizetés a Barion rendszerén keresztül történik.

Panasz kezelés

A megrendelő Horváht-Szemán Tímea e.v. -nek az áru vásárló részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásos formában is közölheti.

Írásban benyújtott panasz esetén a vállalkozás levelezési címe: 2527 Máriahalom, Pataksor utca 7., elektronikus levelezési címe: , telefonszáma: +36 20 466-62-88

Mind az írásbeli mind a szóbeli panasz benyújtását a vállalkozónak kötelessége kivizsgálni és az eredményéről tájékoztatni a panaszt benyújtó vásárlót.

Ha a megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak egy másolati példányát eljuttatni a vásárlóhoz.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • a megrendelő neve, lakcíme,
  • a panasz benyújtásának ideje és módja,
  • a megrendelő panaszának részletes leírása, az általa bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok,
  • a vállalkozás egyértelmű nyilatkozata a megrendelő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  • a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása,
  • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a megrendelőnek kell bizonyítania.

Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a megrendelő figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára.

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a megrendelő bemutatja.

A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.
A vállalkozás a megrendelő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

Elállás joga

A megrendelő 8 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől illetve vásárlástól.

Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi, több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi, termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Elállás esetén a megrendelő elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát személyesen, postán, vagy e-mail útján köteles eljuttatni a vállalkozás részére.

A megrendelő felhasználhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát.

Garancia, jótállás

Amennyiben a termékről annak felbontása során a kézbesítést végző (postai kézbesítő) személy jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék cseréjét illetőleg a pénz visszatérítését a vállalkozó haladéktalanul intézi.

Bármilyen nemű tartalomhiányról vagy termék sérülésről a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő között jegyzőkönyvnek kell készülnie, melyet a vásárlónak kötelessége eljuttatni a vállalkozóhoz. Az utólagosan megállapított esetleges sérülésért, tartalom hiányért a vállalkozónak nem áll módjában felelősséget vállalni.